Besox

Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2017

30 december 2016

Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA.

Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie. De NAR bepaalt de herwaarderingscoëfficiënt waarmee de aanvullende vergoeding vermenigvuldigd moet worden.

Via haar website deelde de NAR mee dat er op 1 januari 2017 geen herwaarderingscoëfficiënt wordt toegepast op de aanvullende vergoedingen SWT.

 

Bron: www.nar.be, bedragen collectieve arbeidsovereenkomsten.