Besox

Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2015

8 januari 2015

Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

In toepassing van CAO nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie. De NAR bepaalt de herwaarderingscoëfficiënt waarmee de aanvullende vergoeding vermenigvuldigd moet worden.

In een persbericht van 16 december 2014 deelt de Nationale Arbeidsraad mee dat er beslist is om op 1 januari 2015 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de aanvullende vergoedingen SWT.

Bron: www.nar.be, persbericht dd. 16 december 2014.

Tags