Besox

Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2017

30 december 2016

Oudere werknemers kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Dit geldt zowel voor werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren als voor werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

In toepassing van cao nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding eveneens elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie.

De NAR deelde via haar website mee dat er beslist is om op 1 januari 2017 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de aanvullende vergoedingen nachtarbeid.

 

Bron: www.nar.be, bedragen collectieve arbeidsovereenkomsten.