Besox

Geen aanpassing nationale minimumlonen op 1 juli 2019

16 juli 2019

In februari werd er door de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Hierin werden onder andere afspraken gemaakt over een verhoging van de minimumlonen met 1,1% op 1 juli 2019.

Dit ontwerp werd echter door de achterban van het ABVV verworpen. Hierdoor moest er nog verder onderhandeld worden over het optrekken van de nationale minimumlonen van cao nr. 43.

Eind juni weigerde het ABVV ook om de collectieve arbeidsovereenkomst binnen de NAR met betrekking tot de optrekking van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) met 1,1% te ondertekenen. Voor het ABVV blijft deze verhoging immers onvoldoende.

Hierdoor zullen de minimumlonen (cao nr. 43) niet verhoogd worden met 1,1% op 1 juli 2019.

Bron: diverse persberichten.