Besox

Gedeelte van Brussel erkend als toeristisch centrum

22 mei 2015

De stad Brussel diende op 12 februari 2015 een aanvraag in om erkend te worden als toeristisch centrum en ontving hiervoor een gunstig eensluidend advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In een toeristisch centrum kan er in de kleinhandelszaken en kapsalons op zondag gewerkt worden:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie;
  • buiten deze periodes, gedurende 13 zondagen per jaar waarop salons, jaarbeurzen, tentoonstellingen, … plaatsvinden of bij een toevloed aan toeristen o.w.v. het bestaan van bezienswaardigheden of van bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon.

De erkenning van de stad Brussel als toeristisch centrum treedt in werking vanaf heden, 21 mei 2015, en wordt beperkt tot een bepaald gedeelte van het grondgebied van de stad. De volgende lanen vormen daarbij de perimeter:

– Negende Linielaan;

– Nieuwpoortlaan;

– Barthelemylaan;

– Slachthuislaan, zijde stadscentrum;

– Zuidlaan;

– Waterloolaan;

– Regentlaan;

– Bischoffsheimlaan;

– Kruidtuinlaan, zijde stadscentrum;

– Antwerpselaan.

Bron: M.B. van 24 april 2015 tot erkenning van een gedeelte van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 11 mei 2015.

Tags