Besox

Gedeelte van Sint-Gillis erkend als toeristisch centrum

8 april 2016

Een gedeelte van de gemeente Sint-Gillis is erkend als toeristisch centrum. In een toeristisch centrum kan er in de kleinhandelszaken en kapsalons op zondag gewerkt worden:

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie;
  • buiten deze periodes, gedurende 13 zondagen per jaar waarop salons, jaarbeurzen, tentoonstellingen, … plaatsvinden of bij een toevloed aan toeristen o.w.v. het bestaan van bezienswaardigheden of van bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon.

In een toeristisch centrum gelden er eveneens afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren.

Op 14 januari 2016 heeft de gemeente Sint-Gillis een aanvraag ingediend en deze werd volledig verklaard op 3 februari 2016.

De erkenning als toeristisch centrum wordt beperkt tot een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis. Dit gebied wordt als volgt afgebakend: het deel van het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis dat het gebied van de Louizalaan tussen de kruising met de Gulden Vlieslaan tot aan het Stefaniaplein en het gebied van de Stasstraat tussen de Louizalaan en de Dejonckerstraat bevat.

 

Bron: MB van 25 maart 2016 tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Gillis als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 4 april 2016.

Tags