Besox

Fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten

20 juni 2016

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de oprichting van Fedris.

Het voorontwerp van wet bevat de oprichting van Fedris (het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) als gevolg van de fusie tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor beroepsziekten (FBZ). Het FBZ zal worden geïntegreerd binnen het FAO. De effectieve fusie staat gepland op 1 januari 2017.

Het voorontwerp van wet regelt ook het dagelijkse beheer (de voorlopige uitoefening van de functies van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal) en het paritaire beheer.

Voor het paritaire beheer zullen er drie beheerscomités bestaan, namelijk:

  • één specifiek voor de beroepsziektematerie en het beheer van het Asbestfonds;
  • één specifiek voor de arbeidsongevallenmaterie;
  • één algemeen comité voor de residuaire bevoegdheden.

De opdeling is noodzakelijk om de specificiteit van elk stelsel te bewaren.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron: Persbericht van de ministerraad van 9 juni 2016, www.presscenter.org.

Tags