Besox

FR: In december moet er voor sommige bedienden een afrekening vakantiegeld gebeuren

25 novembre 2014

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde inactiviteitsdagen in het voorgaande jaar. Het aantal alzo berekende vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt. Wanneer een bediende zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan opgenomen kunnen worden.

Tags