Besox

Flitscontroles in de metaalsector op vrijdag 23 maart 2018

19 maart 2018

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer wordt door de inspectiediensten een nationale flitscontrole in de metaalsector uitgevoerd op vrijdag 23 maart 2018.

Waarom meer flitscontroles?

De metaalsector ondervindt oneerlijke concurrentie van buitenlanders. Dit heeft o.m. te maken met een tekort aan bijvoorbeeld geschoolde lassers en technici. Vacatures worden vaak ingevuld door werknemers uit andere Europese landen, vaak via onderaanneming. Daarbij is het niet altijd duidelijk of er sociale bijdragen worden betaald en soms is er zelfs sprake van uitbuiting. Daarom zullen er meer controles uitgevoerd worden, zowel aangekondigd als niet aangekondigd.

De aangekondigde flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter en willen de overtreders bewust maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Deze bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven. Bij vaststelling van zware inbreuken zullen de inspectiediensten uiteraard wel kordaat optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De sociale inspectiediensten stellen via deze link een checklist voor de metaalsector ter beschikking. Deze checklist geeft een overzicht van de documenten die de inspectiediensten kunnen opvragen.

Bron: www.siod.belgie.be en www.philippedebacker.be.