Besox

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op donderdag 14 september 2017

8 september 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wordt door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole in de landbouw- en in de tuinbouwbedrijven uitgevoerd op donderdag 14 september 2017.

Deze specifieke controles in de zogenaamde groene sectoren kaderen in het ‘actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’. Via dergelijke flitscontroles wil men de strijd aangaan tegen de oneerlijke concurrentie van ondernemingen die de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering niet naleven. De overheid wil op die manier sociale fraude vermijden en zoveel mogelijk bedrijven aansporen om zich in regel te stellen met de sociale wetgeving.

De aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles indien nodig zullen verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal verder streng worden aangepakt.

 

Bron: http://www.siod.belgie.be en http://www.philippedebacker.be.