Besox

Flitscontroles in de horecasector van 16 tot en met 22 maart 2020

5 maart 2020

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat er door de inspectiediensten in de week van 16 maart tot en met 22 maart 2020 flitscontroles in de horecasector uitgevoerd zullen worden.

Deze flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand aangekondigd op de website van de SIOD. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en waar nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude wordt nog steeds streng aangepakt.

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de horecasector ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen.

Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/siod.