Besox

Flitscontroles in de horeca op zaterdag 6 juli 2019

24 juni 2019

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat er door de inspectiediensten een nationale flitscontrole in de horecasector uitgevoerd zal worden op zaterdag 6 juli 2019.

Deze flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand aangekondigd op de website van de SIOD. Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en waar nodig verbaliseren.De gewone, onaangekondigde controles zullen onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude wordt nog steeds streng aangepakt.De SIOD stelt een specifieke checklist voor de horecasector ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen.

Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/siod.