Besox

Flitscontroles in de bouwsector!

25 september 2018

In de week van 24 tot en met 30 september 2018 zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor de eerste keer een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren.

Het doel van deze controles is om werkgevers en werknemers te informeren over de geldende  wetgeving. Wanneer er tijdens de controle onregelmatigheden worden vastgesteld, zullen de RVA-inspecteurs de werkgever en de werknemers begeleiden naar een oplossing. Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan.

Stellen de inspecteurs tijdens de flitscontroles manifeste inbreuken of wederkerende overtredingen vast, zullen zij een proces-verbaal opmaken.

Indien u zich wenst voor te bereiden op deze flitsacties, kan u een “zelfcontrole” uitvoeren via de checklist van de RVA en nagaan of u volledig in orde bent met de regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren.

Bron: Nieuwsbericht d.d. 14 september 2018, www.rva.be