Besox

Flitscontroles in de horeca tijdens het weekend van 25 tot 27 november 2016

25 november 2016

Dit weekend wordt er, op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer, door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole in de horecasector uitgevoerd.

Deze controle is gericht tegen zwartwerk en tegen het begaan van inbreuken op de sociale reglementering. Deze specifieke controle kadert in het ‘actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.

De gewone, onaangekondigde controles zullen onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld voor de horecasector waarmee u zich kan voorbereiden op een eventuele controle. U kan deze checklist raadplegen via de volgende link. U kan hierin terugvinden welke vragen er kunnen gesteld worden aan de werkgever en de werknemer tijdens de controle.

Deze checklist is wel louter indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om andere documenten te vragen.

Ook voor andere sectoren, zoals de bouwsector en de transportsector, kan u op de website van de SIOD een checklist terugvinden.

Bron: www.siod.belgie.be.