Besox

Flitscontroles in de bewakingssector van 30 juni tot en met 2 juli 2017

27 juni 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wordt door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole in de bewakingssector uitgevoerd tijdens het weekend van 30 juni tot en met 2 juli 2017.

Deze specifieke controles in de sector van de bewakings- en toezichtsdiensten kaderen in het ‘actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’. Via dergelijke flitscontroles wil men de strijd aangaan tegen de oneerlijke concurrentie van ondernemingen die de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering niet naleven.

De aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

 

Bron: http://www.siod.belgie.be en http://www.philippedebacker.be.