Besox

Fiscus geeft nog bijkomende toelichtingen over het gebruik van de fiets van en naar het werk

17 mei 2017

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën is een autonome dienst van de FOD Financiën waaraan u vragen kan voorleggen in verband met de toepassing van de belastingwetgeving. De uitspraak van de dienst geldt in principe enkel voor het voorgelegde geval, maar kan toch interessante aanwijzingen bevatten.

Op 13 december 2016 nam de DVB een beslissing in verband met een nieuw bedrijfsvervoerplan dat een werkgever wenste in te voeren voor zijn werknemers. De focus van het plan lag op de woon-werkverplaatsingen met de fiets. Van deze beslissing kunnen we het volgende onthouden:

  • het aanbieden van een gratis fietshersteldienst op de werklocatie vormt in hoofde van de werknemer, die een door de werkgever ter beschikking gestelde pendelfiets gebruikt voor het woon-werkverkeer, geen afzonderlijk belastbaar voordeel van alle aard en is vrijgesteld van belastingen. De kosteloze herstelling van de eigen fiets van de werknemer is echter wel een belastbaar voordeel;
  • het verstrekken van aangepaste fietstassen geschikt voor het transporteren van bv. notebooks (eigendom van de werkgever) is een kost eigen aan de werkgever, vrijgesteld van belastingen;
  • het aanbieden van regenkledij aan werknemers die per fiets of te voet naar het werk komen is daarentegen een belastbaar voordeel van alle aard;
  • het veiligheidspakket dat de werkgever aanbiedt en dat bestaat uit een fietshelm, een fluovestje, reflectoren en fietslichten is een vrijgesteld sociaal voordeel;
  • ook het toekennen van een korting van 5% voor persoonlijke aankopen van de werknemer bij een fietsleverancier is een vrijgesteld sociaal voordeel;
  • de korting op betalende parkeerplaatsen die wordt toegekend aan de chauffeur die samen met andere werknemers carpoolt naar het werk, is een kost eigen aan de werkgever;
  • het verstrekken van een beperkt aantal parkeervouchers aan een gunsttarief om te kunnen parkeren in de buurt van de werklocatie in het kader van het woon-werkverkeer, is een kost eigen aan de werkgever en bijgevolg vrijgesteld van belastingen. Dit geldt ook voor de tussenkomst van de werkgever in het voorzien van parkeergelegenheid in de buurt van de werklocatie via een derdebetalerssysteem.

 

Bron: Voorafgaande beslissing nr. 2016.781 van 13 december 2016, www.fisconet.fgov.be