Besox

Fiscale wijzigingen voor valse plug-in hybrides vanaf 2020

11 september 2019

Hybride bedrijfswagens die beschouwd worden als een valse plug-in hybride bedrijfswagen worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

Een plug-in hybride is een hybride voertuig dat enerzijds gebruik maakt van een batterij die herladen kan worden door het voertuig aan te sluiten op een externe energiebron en dit anderzijds combineert met het rijden op een fossiele brandstof.

De elektrische batterij van “valse” plug-in hybrides heeft een te zwakke capaciteit waardoor deze wagens bijna uitsluitend op fossiele brandstof rijden. Hiervoor stoten zij in werkelijkheid meer CO2 uit dan officieel vermeld wordt. Het gaat om de volgende wagens:

  • de elektrische batterij heeft een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; of
  • de CO2-uitstoot ligt hoger dan 50 gr/km.

Een echte zuivere plug-in hybride beantwoordt immers aan de volgende normen:

  • de elektrische batterij heeft een energiecapaciteit van 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht, en;
  • de CO2-uitstoot is max. 50 gr/km.

Vanaf inkomstenjaar 2020 zal men maatregelen nemen die van toepassing zijn op de valse plug-in hybrides. De gevolgen zullen voelbaar zijn in de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer en in de bepaling van de aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting.

De wijzigingen gelden voor wagens die aangekocht, gehuurd of geleased worden vanaf 1 januari 2018.

1) Voordeel alle aard

De CO2-coëfficiënt in de formule voor het berekenen van het voordeel van alle aard zal gebaseerd zijn op de overeenstemmende versie van de wagen op fossiele brandstof in plaats van op basis van de CO2-uitstoot van de plug-in hybride. Indien deze versie niet beschikbaar is, moet de CO2-uitstoot van de hybride wagen met de coëfficiënt 2,5 vermenigvuldigd worden.

2) Vennootschapsbelasting

Aangaande de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting, wordt vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) de link met de CO2-uitstoot versterkt. De aftrekbaarheid wordt vastgesteld op basis van de volgende formule:

120% – (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot in gr/km)

De coëfficiënt in deze formule is gelijk aan:

Brandstof -> Coëfficiënt

  • Diesel -> 1
  • Andere (benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch) -> 0,95
  • Aardgas en < 12 fiscale PK -> 0,90

Het resultaat mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger zijn dan 100%. Voor wagens met een CO2-uitstoot vanaf 200 gr/km die erg vervuilend zijn, geldt een aftrek van 40%.

Bij valse plug-in hybrides moet, om het aftrekpercentage te bepalen, rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie. Indien deze versie niet beschikbaar is, moet de CO2-uitstoot van de hybride wagen met de coëfficiënt 2,5 vermenigvuldigd worden.

Bron: Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, B.S. 15 mei 2019.