Besox

Fiscale forfaits IT-apparaten aangepast vanaf 1 januari 2018

24 november 2017

Wanneer een werkgever een pc, laptop, tablet, gsm, smartphone – al dan niet met internetaansluiting of telefoonabonnement – gratis ter beschikking stelt aan een werknemer en deze ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, ontstaat er een voordeel in natura. Een voordeel in natura is een vorm van loon waar belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn.

De waardering van het voordeel kan volgens de werkelijke waarde bepaald worden, maar voor sommige voordelen bestaan er ook forfaits. Onlangs is er een koninklijk besluit gepubliceerd dat op fiscaal vlak enkele forfaits aanpast en ook enkele toevoegt voor wat betreft het terbeschikking stellen van IT-apparaten vanaf 1 januari 2018. Dit geeft het volgende resultaat:

  Maandelijks forfait vanaf 1 januari 2018
PC en/of laptop € 6 (per toestel)
Tablet, GSM en smartphone € 3 (per toestel)
Gratis internet € 5 (éénmaal)
Telefoonabonnement € 4

Voor de RSZ geldt momenteel nog een andere waardering, maar er is aangekondigd dat zij ook dezelfde regeling zullen hanteren. Van zodra deze wijziging officieel van kracht gaat, zullen wij u hier zeker van op de hoogte houden.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (1), B.S. 13 november 2017.