Besox

Financiële ondersteuning voor bedrijven die willen werken rond preventie van burn-outs

10 juli 2018

Op de ministerraad van 15 juni 2018 werd een ontwerp van K.B. goedgekeurd dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie van burn-outs op het werk.

Individuele ondernemingen of paritaire comités zullen projecten kunnen indienen die betrekking hebben op de primaire preventie van burn-out: het mag dus niet gaan om individuele curatieve acties, maar enkel om collectieve acties om burn-out te voorkomen.

De subsidie bedraagt maximum € 8.000 (excl. BTW) voor projecten van individuele werkgevers en maximum € 24.000 voor de projecten van de sectoren. Het project duurt maximaal 1 jaar.

Het project wordt ingediend via een elektronisch formulier dat – vermoedelijk vanaf 1 juli 2018 – ter beschikking wordt gesteld op de website van de Nationale Arbeidsraad (www.nar-cnt.be) en de FOD WASO (www.werk.belgie.be). De projecten moeten ingediend worden tussen 1 juli en 15 september 2018 en moeten uitgevoerd worden vanaf 15 december 2018 tot uiterlijk 14 december 2019.

Bron: www.werk.belgie.be; www.presscenter.org

Tags