Besox

Federaal actieplan moet KMO’s ondersteunen in hun ontwikkeling

6 maart 2015

Kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigden in België in 2013 99% van de ondernemingen. Zij nemen dus een belangrijke plaats in in de Belgische economie. De regering wil via een hele reeks maatregelen 100% “KMO-vriendelijk” zijn. Daarom keurde zij op 27 februari 2015 het Federaal KMO-plan goed. Het plan omvat 40 concrete maatregelen rond 6 grote pijlers:

  1. Concurrentievermogen, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping

De regering wil prioriteit geven aan het scheppen van banen door de arbeidskosten te verminderen, de loonhandicap weg te werken en de arbeidsmarkt en pensioenen verder te hervormen. Voorbeelden van maatregelen zijn: de versterking en vereenvoudiging van de bijdragevermindering voor de eerste 3 aanwervingen, fiscale stimulansen om “productieve” investeringen te bevorderen, ….

  1. Verbetering van het sociaal statuut en bevordering van het ondernemerschap

De regering wil het sociaal statuut van zelfstandigen verbeteren door bijvoorbeeld een tweede pensioenpijler toegankelijk te maken voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon.

  1. Toegang tot financiering – faillissement – tweede kans

De toegang tot krediet voor ondernemers moet versterkt worden. De regering wil de mogelijkheid onderzoeken om de toegang voor ondernemers die opnieuw beginnen, vlot te trekken.

  1. Administratieve vereenvoudiging

Het plan heeft tot doel de administratieve lasten met 30% te verminderen, onder meer door de uitbreiding van elektronische facturatie, de versterking van de ondernemingsloketten, … .

  1. Internationalisering van de KMO’s

De KMO’s moeten ondersteund worden om hun activiteiten te internationaliseren. Ondernemingen die internationaal actief zijn, groeien sneller en tonen zich innovatiever en productiever.

  1. Sectorale maatregelen

Het federaal KMO-plan omvat ten slotte een aantal maatregelen om arbeidsintensieve sectoren (bouw, horeca, transport, enz.), de e-commerce, de ambachten, de middenstand en de vrije beroepen te ondersteunen.

Er zullen zeer binnenkort technische werkgroepen worden opgericht om de voorstellen van het federale KMO-plan zo snel mogelijk te ontwikkelen en te concretiseren.

Bron: persbericht van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.