Besox

Extralegale vakantiedagen opsparen binnenkort wel mogelijk

9 november 2015

Zoals hierboven uiteengezet is het opsparen van wettelijk verlof momenteel niet mogelijk. Minister van Werk Kris Peeters wil hier verandering in brengen voor het extralegaal verlof. Hij wil namelijk een systeem invoeren waarbij een werknemer extralegale vakantiedagen, die hij bovenop zijn wettelijke vakantiedagen krijgt, kan opsparen tot een periode waarin er op het werk wat meer ruimte is of wanneer hij er zelf meer nood aan heeft.

De extralegale vakantiedagen zouden hierdoor onbeperkt geldig blijven. Dit zou met zich meebrengen dat een werknemer die jaarlijks recht heeft op 4 extralegale vakantiedagen en deze gedurende 5 jaar opspaart, in dat jaar 20 dagen extra vakantie kan nemen.

Het voorstel van de minister van Werk moet wel nog overlegd worden met de sociale partners en verder uitgewerkt worden. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bron: www.krispeeters.be; www.demorgen.be.

Tags