Besox

Extra bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

24 april 2017

Ondernemingen die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden al enkele jaren gesanctioneerd met de betaling van een bijzondere bijdrage wanneer het aantal dagen werkloosheid een bepaalde grens overschrijdt.

Aangezien de berekeningswijze en de frequentie van de inning van deze bijzondere bijdrage sinds het eerste kwartaal van 2017 grondig gewijzigd is, willen wij u de nieuwe berekeningsregels nogmaals in herinnering brengen.

Maakt u veelvuldig gebruik van economische werkloosheid voor uw werknemers, dan doet u er dus goed aan om deze grenzen zelf regelmatig te controleren om te vermijden dat u deze extra bijdrage zal moeten betalen.

Voortaan moet u rekening houden met de volgende regels:

 • de berekening en inning van de responsabiliseringsbijdrage gebeurt niet meer via een jaarlijks debetbericht, maar via de gewone kwartaalaangifte;
 • de referteperiode is niet langer het voorgaande kalenderjaar, maar het lopende kwartaal en de 3 voorafgaande kwartalen;
 • om de kwartaalaangifte te berekenen worden alle dagen economische werkloosheid tijdens het aangiftekwartaal in rekening gebracht (tot en met 2016 werden enkel de dagen economische werkloosheid > 110 dagen in rekening gebracht);
 • het dagbedrag van de bijdrage is een vast bedrag in functie van het totaal aantal dagen economische werkloosheid gedurende het aangiftekwartaal en de 3 daaraan voorafgaande kwartalen:
  • € 20 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 110 en ≤ 130;
  • € 40 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 130 en ≤ 150;
  • € 60 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 150 en ≤ 170;
  • € 80 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 170 en ≤ 200;
  • € 100 voor alle dagen indien totaal tijdens referteperiode > 200.

Een praktisch voorbeeld om de nieuwe berekeningswijze te verduidelijken:

 1. aantal dagen economische werkloosheid van een werknemer:

02/2016: 55 dagen
03/2016: 15 dagen
04/2016: 43 dagen
01/2017: 35 dagen
Som van de dagen EW voor de werknemer aangegeven in deze 4 kwartalen = 148 dagen overschrijding van 110 dagen, dus bijdrage verschuldigd

 1. 148 dagen situeert zich in de tranche > 130 en ≤ 150 dagen
 2. Kwartaalbijdrage verschuldigd voor 01/2017: 35 dagen x € 40/dag = € 1.400

 

Opmerking: voor de bouwsector verandert de berekeningswijze van de bijzondere bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid niet! De jaarlijkse berekening voor de bouw zal in 2017 opnieuw gebeuren op identieke wijze als de vorige jaren.