Besox

Extra belasting voor bedrijfswagens met tankkaart vanaf 2017

9 januari 2017

Wanneer u aan uw werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt, dan zal dit voor de vennootschap vanaf 1 januari 2017 extra kosten met zich meebrengen.

Sinds 2012 moet de werkgever al een extra belasting betalen als hij een bedrijfswagen voor privéverplaatsingen aan zijn werknemers ter beschikking stelt. De werkgever moet immers 17% van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen boeken als een verworpen uitgave (niet-aftrekbare beroepskost).

Wat wijzigt er vanaf 2017?

Het percentage van de verworpen uitgaven stijgt naar 40%

Vanaf 1 januari 2017 wordt het percentage van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen dat als een verworpen uitgave beschouwd moet worden, in bepaalde gevallen verhoogd van 17% naar 40%. Deze verhoging geldt wanneer een vennootschap de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik door de werknemer van een bedrijfsvoertuig ten laste neemt.

Het verhoogde percentage van 40% zal gelden wanneer de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, via een tankkaart of op een andere manier (bijv. via een forfaitaire vergoeding of via de terugbetaling van tankbonnetjes).

Het percentage van 17% zal blijven gelden wanneer de werkgever een bedrijfswagen voor privéverplaatsingen ter beschikking stelt zonder enige tussenkomst van de werkgever in de brandstofkosten.

Er wordt geen rekening meer gehouden met een eigen bijdrage van de werknemer

Het percentage van de verworpen uitgaven wordt vanaf 2017 berekend op het theoretisch bedrag van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen, dus vóór de aftrek van een eventuele persoonlijke bijdrage van de werknemer.

Tot vorig jaar mocht het percentage van 17% verworpen uitgaven berekend worden op het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer.

De persoonlijke bijdrage van de werknemer wordt voortaan geneutraliseerd en zal bijgevolg geen verschil meer maken bij de berekening van de verworpen uitgaven.

Er zullen dus ook financiële gevolgen zijn voor werkgevers die een bedrijfswagen aan een werknemer ter beschikking stellen zonder tussenkomst in de brandstofkosten en waarbij de werknemer zelf een eigen bijdrage betaalt.

Privévoordeel Percentage Berekeningsbasis
Bedrijfswagen met brandstofkosten 40%

Theoretisch voordeel alle aard

(ongeacht eigen bijdrage)

Bedrijfswagen zonder brandstofkosten 17%

Theoretisch voordeel alle aard

(ongeacht eigen bijdrage)

 

Beide maatregelen zijn van toepassing op de voordelen van alle aard van bedrijfswagens die toegekend worden vanaf 1 januari 2017 en gelden dus ook voor bedrijfswagens die al eerder ter beschikking gesteld werden. Voor de personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing zijn er voorlopig geen wijzigingen voorzien. Ook de berekening van het voordeel van een tankkaart die ter beschikking wordt gesteld zonder bedrijfswagen, wijzigt voorlopig nog niet.

 

Bron: Programmawet (1) van 25 december 2016, art. 67 tot 73, B.S. 29 december 2016.