Besox

Elektronische melding van detachering Frankrijk via SIPSI toch niet betalend

9 januari 2018

Alle buitenlandse werkgevers die werknemers naar Frankrijk detacheren moeten een voorafgaandelijke melding “déclaration de détachement” verrichten via de online tool SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr).

Eerder werd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2018 de werkgevers een vergoeding zouden moeten betalen aan de Franse Staat voor het gebruik van deze online tool. Er zou een bijkomende administratieve kost van € 40 per aangifte (per gedetacheerde werknemer) aangerekend worden.

Deze aankondiging lokte echter veel protest uit van nationale en internationale beroepsverenigingen waardoor Frankrijk nu beslist heeft om de maatregel niet door te voeren waardoor het gebruik van SIPSI voorlopig nog gratis blijft.