Besox

Einde WEP-plus in het Vlaams Gewest

2 november 2015

Het doel van de werkervaringsprojecten (WEP-plus) is om voor langdurig werkzoekenden een brug te slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven door opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden.

De werkgever die deze werknemers tewerkstelt ontvangt een vermindering van RSZ-bijdragen en een integratie-uitkering die hij in mindering mag brengen van het nettoloon.

Vanuit de Vlaamse overheid kan de werkgever een loonpremie, een omkaderingspremie, een inschakelingsvergoeding en desgevallend een nazorgpremie genieten.

De werkervaringsprojecten liepen af op 30 september 2015. De betrokken werkgevers kunnen dus vanaf 1 oktober 2015 niet meer genieten van de financiële tegemoetkomingen (behalve van de nazorgpremie).

De WEP-plus maatregel wordt geïntegreerd in een vernieuwde aanpak van werkplekleren. Een nieuw instrument Intensief Werkplekleren wordt in het leven geroepen. De VDAB wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van langdurig werkzoekenden. Tot eind 2015 doet de VDAB hiervoor beroep op de bestaande leerwerkbedrijven. Vanaf 2016 komen ook externe partners in aanmerking.

Bron: www.vdab.be

Tags