Besox

Einde loonbetaling in cash geld: actuele stand van zaken

13 december 2016

1. Loon betalen in cash geld in PC 140.03: nog beperkt mogelijk

Op 20 oktober 2016 werd in het PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) een CAO afgesloten waardoor het mogelijk is om ook na 1 oktober 2016 een gedeelte van het loon van de chauffeurs in cash geld uit te betalen.

Chauffeurs hebben immers onderweg vaak nood aan cash geld om bepaalde kleinere uitgaven onderweg te voldoen (vb. drank, water, toilet, douche, …). Om er voor te zorgen dat de chauffeurs steeds een minimum aan cash geld ter beschikking heeft, kan de werkgever een gedeelte van het loon van hand tot hand uitbetalen. Hiervoor moeten de volgende vier voorwaarden tegelijk voldaan zijn:

  1. De vraag tot uitbetaling van een deel van het loon in cash geld is op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer;
  2. De werkgever moet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan met dit verzoek;
  3. Deze cash betalingen hebben betrekking op de ARAB-vergoeding evenals eventuele verblijfsvergoedingen of kosten eigen aan de werkgever verbonden aan een buitenlandse reis;
  4. Het van hand tot hand uitbetaalde gedeelte van het loon is beperkt tot maximum 200 EUR per maand.

Op het moment van de uitbetaling van hand tot hand wordt een ontvangstbewijs in tweevoud opgemaakt en ondertekend door werkgever en werknemer. De uitbetaalde cash nettovergoeding moet aldus expliciet vermeld worden op de loonstrook.

De afgesloten cao heeft een beperkte geldigheidsduur en loopt normaal af op 31 december 2017.

2. Loon betalen in cash geld in PC 201: sectoraal akkoord opgezegd

Eerder lieten wij u weten dat er voor PC 201 (zelfstandige kleinhandel) een melding was gedaan door de beroepsfederatie dat het gebruikelijk is om het loon van studenten in bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigen en verbruikszalen bij een banketbakkerij cash uit te betalen.

Inmiddels werd het sectoraal gebruik binnen Paritair Comité 201 echter verworpen.

Als gevolg hiervan zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze studenten niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik. Concreet zal het loon voor de studenten die werken in bakkerijen vanaf 28 januari 2017, net zoals voor de andere werknemers van PC 201, via overschrijving betaald moeten worden.

3. Loon betalen in cash geld in PC 302: sectoraal akkoord opgezegd

Ook voor PC 302 (horeca) was er een melding gedaan door de beroepsfederatie dat het gebruikelijk is om het loon van studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-job cash uit te betalen.

Intussen werd ook dit sectoraal gebruik binnen Paritair Comité 302 verworpen.

Hierdoor zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de studenten en occasionele werknemers in de horeca niet meer toegestaan zijn vanaf 2 februari 2017. Ook deze werknemers zullen vanaf die datum dus via overschrijving betaald moeten worden.

 

Bronnen: www.werk.belgie.be en Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016 betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot het subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden.

Tags