Besox

Einde 60%-maatregel dienstencheques in zicht

29 januari 2015

De Vlaamse Regering besliste eind vorig jaar dat Vlaamse dienstenchequeondernemingen binnenkort niet langer moeten voldoen aan de verplichting om bij aanwervingen minstens 60%  uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of leefloners aan te werven.

Door de regionalisering ontstaan er verschillen in het systeem van de dienstencheques. Voor bedrijven die gevestigd zijn in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap blijft deze regeling wel behouden tot één van de betrokken regeringen ook het initiatief zou nemen om deze maatregel af te schaffen.

Deze maatregel zal voor Vlaanderen pas effectief afgeschaft zijn van zodra dit gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte.

Bron: persbericht van de Vlaamse overheid “Vlaanderen schrapt 60%-verplichting dienstenchequebedrijven” van 19 december 2014, www.vlaanderen.be.