Besox

Educatief verlof: loonplafond voor schooljaar 2016-2017 gepubliceerd

20 april 2017

In het kader van betaald educatief verlof kan een werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van loon.

Dit loon wordt wel begrensd tot een maximumbedrag dat per schooljaar wordt vastgelegd. Op 30 maart 2017 is er een K.B. in het Belgisch Staatsblad verschenen dat het loonplafond voor de periode van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017 vastlegt op € 2.815. Ten opzichte van het schooljaar 2015-2016 betekent dit een verhoging van € 55 aangezien de grens toen nog € 2.760 bedroeg.

 

Bron: K.B. van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 30 maart 2017.