Besox

Educatief verlof in Brussel: bedrag terugbetaling gewijzigd

6 juni 2016

Indien uw werknemer betaald educatief verlof opneemt, kan u het loon en de hierop verschuldigde RSZ-bijdragen terugvorderen. Het bedrag van de terugbetaling is evenwel geplafonneerd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs beslist om nog maar één tarief van terugbetaling te hanteren, ongeacht het type opleiding.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de terugbetaling beperkt tot 21,30 EUR per uur betaald educatief verlof.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het K.B. van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 19 mei 2016.

Tags