Besox

Educatief verlof: advies Nationale Arbeidsraad

20 augustus 2015

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 14 juli 2015 een advies uitgebracht met betrekking tot het grensbedrag dat van toepassing zal zijn in het stelsel van het betaald educatief verlof in het schooljaar 2015-2016. Het referteloon dat in aanmerking zal genomen worden voor de terugbetaling van de uren educatief verlof aan de werkgevers blijft begrensd tot 2.760 EUR. Dit bedrag was ook al van toepassing voor het educatief verlof van het schooljaar 2014-2015. Er wordt dus geen indexaanpassing voorzien.

De bedragen zullen wel pas definitief worden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u hierover op de hoogte.

De Nationale Arbeidsraad wijst er ook nog eens op dat in het kader van de zesde staatshervorming de gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd zijn voor het educatief verlof. Dit geldt echter niet voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, en het gaat daarbij over een bepaling inzake het loon. Dit blijft dus een federale bevoegdheid.

Bron: Advies NAR nr. 1951 van 14 juli 2015, Regelgeving inzake betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2015-2016, www.nar.be.