Besox

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden wordt aangepast

14 december 2015

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

Deze economische werkloosheid voor bedienden kan enkel toegepast worden door ondernemingen die beschouwd worden als onderneming in moeilijkheden. Om als onderneming in moeilijkheden te worden beschouwd, moeten ondernemingen momenteel aantonen dat ze een substantiële daling van de omzet of de productie kennen met minstens 10% in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet of de productie in hetzelfde kwartaal van het jaar 2008.

Aangezien het referentiejaar 2008 ver in het verleden ligt en te weinig rekening houdt met de recente productie-evoluties van bedrijven, hebben de sociale partners gevraagd om dit referentiejaar aan te passen. Op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters heeft de ministerraad op vrijdag 4 december jl. dan ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat ingaat op deze vraag van de sociale partners.

Het ontwerp van koninklijk besluit laat de betrokken ondernemingen toe om de vergelijking te maken ofwel met het jaar 2008, ofwel met één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat om de regeling van economische werkloosheid voor bedienden aan te vragen.

 

Bron: Persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk.