Besox

Economische werkloosheid in de horecasector

18 mei 2016

In een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 werd voor de horecasector (PC 302) een afwijking ingevoerd op de algemene regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Met dit Koninklijk Besluit maakt men de afwijking, die van toepassing was tot 31 maart 2016, opnieuw mogelijk vanaf 1 mei 2016 tot 30 april 2018.

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig geschorst worden of mag er een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd vanaf de 7de dag volgend op die van de kennisgeving. De kennisgeving gebeurt per aangetekend schrijven aan de werknemer.

De duur van de volledige schorsing is gelijk aan maximaal 3 maanden. Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan.

In de regeling van gedeeltelijke arbeid zijn de volgende maxima van toepassing:

  • 6 maanden indien minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken waarbij ten minste 2 arbeidsdagen in de arbeidsweek;
  • 4 weken indien minder dan één arbeidsweek per twee weken waarbij minder dan 2 arbeidsdagen in de arbeidsweek;
  • 12 maanden indien minstens 3 arbeidsdagen per week (algemene regel).

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan.

 

Bron: KB van 10 april 2016 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, B.S. 20 april 2016.

Tags