Besox

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden is aangepast

6 januari 2016

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

Deze economische werkloosheid voor bedienden kan enkel toegepast worden door ondernemingen die beschouwd worden als onderneming in moeilijkheden. Om als onderneming in moeilijkheden te worden beschouwd, moeten ondernemingen momenteel aantonen dat ze een substantiële daling van de omzet of de productie kennen met minstens 10% in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet of de productie in hetzelfde kwartaal van het jaar 2008.

Aangezien het referentiejaar 2008 ver in het verleden ligt en te weinig rekening houdt met de recente productie-evoluties van bedrijven, werd het referentiejaar aangepast.

Om de regeling van economische werkloosheid voor bedienden aan te vragen, kunnen de betrokken ondernemingen vanaf 1 januari 2016 de vergelijking maken:

  • ofwel met het jaar 2008;
  • ofwel met één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan.

 

Bron: KB van 13 december 2015 tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, §4, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 december 2015.