Besox

€ 4.000 premie voor beginnende Brusselse zelfstandigen

12 januari 2018

In de eerste maanden na de oprichting van een onderneming, is het vaak moeilijk om over een eerste inkomen te beschikken. Actiris (de tewerkstellingsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) wil beginnende zelfstandigen een steuntje in de rug geven door hen een premie van € 4.000 toe te kennen gedurende de eerste 6 maanden van de zelfstandige activiteit.

De premie wordt gedurende maximum zes maanden toegekend en bedraagt:

 • € 1.250 voor de eerste maand;
 • € 1.000 voor de tweede maand;
 • € 750 voor de derde maand;
 • € 500 voor de vierde maand;
 • € 250 voor de vijfde en de zesde maand.

Om van deze premie te kunnen genieten, moet de kandidaat-zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep;
 • professioneel worden opgevolgd door een begeleidingsstructuur tijdens de eerste zes maanden van zijn zelfstandige activiteit. De Brusselse minister van tewerkstelling moet nog een lijst opmaken van de instanties die gaan instaan voor deze begeleiding;
 • bij de diensten van Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij aanvang van deze begeleiding;
 • over een ondernemingsnummer als zelfstandige beschikken;
 • bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen aangesloten zijn.

Om de premie te ontvangen moet de kandidaat-zelfstandige een positief advies krijgen over de technische, financiële en commerciële haalbaarheid van zijn project.

De aanvraag voor de premie moet bij Actiris worden ingediend binnen de drie maanden volgend op het verkrijgen van een positief advies. De premie wordt maandelijks gestort, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de indiening van het volledige dossier.

 

Bron: Besluit van 21 december 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen, B.S. 3 januari 2018; www.actiris.be