Besox

Doelgroepvermindering oudere werknemers in Brussel gewijzigd

4 oktober 2016

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert vanaf 1 oktober 2016 een wijziging door in de doelgroepvermindering voor oudere werknemers die in Brussel werken.
De nieuwe doelgroepvermindering kan toegekend worden onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • werknemers die behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;
  • werknemers met een leeftijd van 55 tot 64 jaar;
  • werknemers met een refertekwartaalloon van maximum 12000 EUR.

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen voor deze werknemers de volgende RSZ-verminderingen voor de tewerkstelling van oudere werknemers toegekend worden:

Leeftijd werknemer op de laatste dag van het kwartaal Maximale vermindering per kwartaal
55 tot 57 jaar 400 EUR
58 tot 61 jaar 1000 EUR
62 tot 64 jaar 1500 EUR

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. Vanaf 1 oktober 2016 zullen de nieuwe regels dus onmiddellijk van toepassing zijn voor de aanwerving en tewerkstelling van oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 23 september 2016.