Besox

Doelgroepvermindering eerste werknemers wijzigt vanaf 2016

30 november 2015

Een belangrijke maatregel uit het akkoord over de taxshift betreft de aangekondigde wijzigingen van de RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen. Niettegenstaande we momenteel nog wachten op de publicatie van de definitieve wettekst, willen we u hierbij toch al een overzicht geven van de nieuwe regels die volgens de ontwerpteksten van toepassing zullen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016.

  1. Huidige situatie

Momenteel krijgt een werkgever voor de aanwervingen van de eerste vijf werknemers een RSZ-vermindering. De bedragen die hieronder vermeld worden, zijn de maximumbedragen die van toepassing zijn voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties.

 

  Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal 6 tot 9 Kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer 1550 EUR 1050 EUR 450 EUR
2de werknemer 1050 EUR 450 EUR 450 EUR
3de werknemer 1050 EUR 450 EUR 0
4de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0
5de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0
6de werknemer 0 0 0

 

  1. Situatie voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016

In de nieuwe regeling zal een werkgever die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft, kunnen genieten van een volledige vrijstelling van de basis-werkgeversbijdragen aan de RSZ die voor onbepaalde tijd zou doorlopen. De vrijstelling heeft betrekking op de basis-werkgeversbijdragen. De werkgever zal dus enkel nog de bijzondere bijdragen aan de RSZ moeten betalen en eventuele extra sectorale werkgeversbijdragen afhankelijk van de sector waaronder de onderneming ressorteert.

Het is eveneens de bedoeling om vanaf 1 januari 2016 verhoogde verminderingsbijdragen toe te kennen voor de aanwerving van de tweede tot en met de vijfde werknemer. Bovendien zou ook de aanwerving van een zesde werknemer vanaf 1 januari 2016 recht geven op een RSZ-vermindering. Om dit te bereiken, wil men de huidige verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemers doorschuiven naar de tweede tot de zesde werknemer. Als gevolg hiervan zullen de bedragen van de RSZ-verminderingen verhoogd worden en zal ook de periode van toekenning voor bepaalde werknemers uitgebreid worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de RSZ-verminderingen die van toepassing zouden worden voor aanwervingen van de eerste zes werknemers vanaf 1 januari 2016.

 

  Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal 6 tot 9 Kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur
2de werknemer 1550 EUR 1050 EUR 450 EUR
3de werknemer 1050 EUR 450 EUR 450 EUR
4de werknemer 1050 EUR 450 EUR 0
5de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0
6de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0

 

 

Voor werknemers die aangeworven werden in 2015, zouden de nieuwe verminderingsbedragen vanaf 2016 ook van toepassing worden, maar dan wel enkel voor de resterende kwartalen waarop de werkgever nog recht had op basis van het huidige systeem. Voor werknemers die aangeworven werden vóór 1 januari 2015 blijven gewoon de oude regels van toepassing.

Deze informatie is gebaseerd op ontwerpteksten en kan dus nog wijzigen. Zodra de definitieve teksten gepubliceerd zijn, komen wij hier zeker op terug.