Besox

Dienstencheques worden Vlaams vanaf 1 januari 2016: wat wijzigt er?

14 december 2015

Door de Zesde Staatshervorming zijn de dienstencheques sinds 1 januari 2014 een bevoegdheid van de 3 Gewesten. Tot 31 december 2015 blijft de RVA belast met de uitvoering van deze materie. Vanaf 1 januari 2016 zal de Vlaamse overheid de bevoegdheid over de operationele uitvoering en de opvolging van het stelsel van de dienstencheques in Vlaanderen overnemen. Het is de hoofdverblijfplaats van de gebruiker die bepaalt tot welke regio de gebruiker van de dienstencheques behoort.

De uitgifte van de dienstencheques wordt vanaf 1 januari 2016 toegewezen aan Sodexo, dat nu ook al instaat voor de uitgifte van de dienstencheques.

Er wordt een nieuw rekeningnummer geopend waarop de gebruikers in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2016 moeten storten om hun dienstencheques te bestellen. De betaling moet gebeuren op het rekeningnummer BE41 0017 7246 2610, dat actief zal zijn vanaf 1 januari 2016.

Voor het overige blijft dit systeem ongewijzigd:

  • de prijs van de dienstencheques blijft behouden op € 9 per dienstencheque;
  • ook aan de bestelprocedure verandert niets: het correcte bedrag moet gestort worden op het aangepaste rekeningnummer met vermelding van de gebruikersnaam in de gestructureerde mededeling;
  • iedere gebruiker behoudt hetzelfde gebruikersnummer;
  • alle dienstencheques blijven 8 maanden geldig vanaf de maand volgend op de maand van uitgifte;
  • de gebruiker met een hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest geniet een belastingvermindering van € 2,70 per dienstencheque voor de eerste 155 dienstencheques.

 

Bron: www.werk.be, Nieuwsbrief Departement Werk & Sociale Economie, 8 december 2015.