Besox

De wet over de loonnorm 2015-2016 is gepubliceerd

18 mei 2015

In de maand maart 2015 had de Ministerraad reeds een akkoord bereikt over het vastleggen van een nieuwe loonnorm voor de periode 2015-2016.

De wet die de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 officieel vastlegt, is op 30 april 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet is ook op die dag in werking getreden.

Voor 2015 wordt de loonnorm op 0% vastgelegd. Dit betekent dat de totale loonkost van een onderneming in 2015 niet mag stijgen, behalve door indexeringen en baremieke verhogingen.

Voor 2016 wordt de loonnorm op 0,5% van de brutoloonmassa bepaald, als totale kost voor de werkgevers, dus met alle lasten inbegrepen.

Daarnaast mag in 2016 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling verhoogd worden met 0,3% van de loonmassa in netto, zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

Nu de loonnorm bij wet is vastgelegd, kunnen de sectoren starten met hun onderhandelingen voor het afsluiten van de tweejaarlijkse sectorale akkoorden.

Wij volgen dit uiteraard voor u op en zullen u informeren zodra er een sectorakkoord 2015-2016 gesloten wordt binnen de paritaire comités die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

U kan dus best nog even de concrete afspraken in uw sector(en) afwachten vooraleer u in uw onderneming beslist over loonsverhogingen voor 2016.

Bron: Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016, B.S. 30 april 2015.

Tags