Besox

De pensioenleeftijd nu officieel opgetrokken

14 september 2015

Het zat er al langer aan te komen, maar door een publicatie in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2015 is de pensioenleeftijd nu officieel opgetrokken.

  1. De wettelijke pensioenleeftijd

Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Deze blijft nog behouden voor alle pensioenen die ten laatste op 1 januari 2025 voor de eerste keer ingaan. Voor de pensioenen die pas vanaf 1 februari 2025 ingaan, wordt de leeftijd opgetrokken tot 66 jaar. Deze grens blijft behouden voor alle pensioenen die ten laatste op 1 januari 2030 voor de eerste keer ingaan. Voor de pensioenen die ten vroegste op 1 februari 2030 voor de eerste keer ingaan, wordt de pensioenleeftijd verder opgetrokken tot 67 jaar.

  1. Het vervroegd pensioen

Ook de minimumvoorwaarden om recht te hebben op vervroegd pensioen, voor de wettelijke pensioenleeftijd, worden verder opgetrokken:

 

  leeftijdsvoorwaarde loopbaanvoorwaarde uitzondering lange loopbaan
leeftijd loopbaan
2015

61,5 jaar

 

40 jaar 60 jaar 41 jaar
2016 62 jaar 40 jaar

60 jaar

61 jaar

42 jaar

41 jaar

2017 62,5 jaar 41 jaar

60 jaar

61 jaar

43 jaar

42 jaar

2018 63 jaar 41 jaar

60 jaar

61 jaar

43 jaar

42 jaar

2019 63 jaar 42 jaar

60 jaar

61 jaar

44 jaar

43 jaar

 

  1. Het overlevingspensioen

Tot slot wordt ook de leeftijdsvoorwaarde om recht te hebben op een overlevingspensioen verhoogd tot 50 jaar vanaf 2025 en tot 55 jaar vanaf 2030.

Bron: Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, B.S. 21 augustus 2015.

Tags