Besox

De elektronische ecocheques zijn een feit!

11 januari 2016

Na de elektronische maaltijdcheques kunnen sinds 1 januari 2016 ook de ecocheques in elektronische vorm toegekend worden. In tegenstelling tot de maaltijdcheques blijven papieren ecocheques wel nog altijd mogelijk.

Ecocheques zijn cheques die gebruikt kunnen worden voor de aankoop van ecologische producten en diensten die opgesomd worden in CAO nr. 98 van de NAR. Deze ecocheques zijn 2 jaar geldig en kunnen voor maximum 250 EUR per jaar per werknemer vrij van RSZ en belastingen toegekend worden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Bovenop de voorwaarden die gelden voor de papieren versie van de ecocheques, gelden voor de elektronische ecocheques nog een aantal bijkomende voorwaarden:

  • Het aantal ecocheques in elektronische vorm en het brutobedrag ervan moeten vermeld worden op de loonafrekening;
  • Vóór het gebruik van de elektronische ecocheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van de hem toegekende en nog niet gebruikte ecocheques nagaan;
  • De keuze voor ecocheques in elektronische vorm wordt geregeld via een CAO op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale CAO. Wanneer een dergelijke CAO niet gesloten kan worden bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of wanneer het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om een CAO te sluiten, wordt de keuze voor de elektronische ecocheques geregeld door een individuele overeenkomst;
  • De elektronische ecocheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever;
  • Het gebruik van de elektronische ecocheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij CAO op sectoraal of ondernemingsvlak of in het arbeidsreglement. De kost van de vervangende drager bij diefstal of verlies mag in ieder geval de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden als er in de onderneming ook elektronische maaltijdcheques toegekend worden. Worden er in de onderneming enkel elektronische ecocheques toegekend, dan mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 EUR.

De elektronische ecocheques zullen, vergelijkbaar met het systeem van de elektronische maaltijdcheques, gecrediteerd worden op een ecochequerekening. De ecochequerekening is een databank waarop voor de werknemer een aantal ecocheques opgeslagen worden. De databank wordt beheerd door een erkende uitgever en kan door de werknemer via een drager (betaalkaart) als betaalmiddel gebruikt worden bij een handelaar.

 

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan, B.S. 24 december 2015

Tags