Besox

Cumulatie van overgangsuitkering en onderbrekingsuitkering tijdskrediet mogelijk

24 februari 2015

Normaal gezien mag een onderbrekingsuitkering bij tijdskrediet niet gecumuleerd worden met een pensioen. Sinds 1 juli 2014 kan een onderbrekingsuitkering bij tijdskrediet wel al gecumuleerd worden met een overlevingspensioen. De cumulatie is mogelijk gedurende een eenmalige periode van maximaal 12 al dan niet opeenvolgende maanden.

Weduwen en weduwnaars die de vereiste leeftijd voor het overlevingspensioen niet bereikt hebben, kunnen sinds kort in aanmerking komen voor een tijdelijke overgangsuitkering. Deze uitkering wordt toegekend voor een periode van één of twee jaar en is cumuleerbaar met een beroepsinkomen, een ziekte-uitkering of een werkloosheidsuitkering.

Door een KB van 24 januari 2015 kunnen onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet in de privésector met ingang van 1 januari 2015 ook gecombineerd worden met deze overgangsuitkering.

Bron: KB van 24 januari 2015 houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de private sector met een overgangsuitkering, B.S. 6 februari 2015.

Tags