Besox

Corona: vrijstellingen voor grensarbeiders?

15 oktober 2020

Het aantal positieve testen op COVID-19 blijft stijgen. Gevolg? Steeds meer en meer gebieden kleuren rood. De FOD Buitenlandse Zaken heeft dan ook de beslissing genomen om een aantal zones aan de grens (bijvoorbeeld in Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland) in te kleuren als een rode zone.

Verplaatsingen naar gebieden die worden beschouwd als een rode zone worden sterk afgeraden. Daarnaast geldt er een quarantaineverplichting en een verplichte test. Ook het “Passenger Locator Form” dient verplicht te worden ingevuld bij een reis van meer dan 48u.

Maar wat met essentiële verplaatsingen, zoals een werkverplaatsing?

Als essentiële verplaatsing wordt o.a. beschouwd een professionele verplaatsing, een woon-werk verplaatsing. Onder dergelijke verplaatsingen ressorteren ook de grensarbeiders.

Wat de overheid nog allemaal onder een essentiële verplaatsing verstaat, kan u terugvinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor de grensarbeiders gelden de regels net iets anders. Omwille van het feit dat zij een essentiële verplaatsing verrichten, zijn de geldende maatregelen niet op hen van toepassing. Dit houdt in dat wanneer zij terugkeren uit een gebied dat is ingekleurd als een rode zone, zij geen quarantaineverplichting hebben noch een testverplichting. Ook het befaamde Passenger Locator Form dienen zij niet in te vullen.

Wel is het aan te raden dat de werkgever ervoor zorgt dat zijn werknemers (grensarbeiders) in het bezit zijn van een document dat aantoont dat zij de grens moeten oversteken voor een essentiële verplaatsing om te gaan werken.

Bron: www.info-coronavirus.be

Tags