Besox

Corona: heruitgave vervallen maaltijd- en ecocheques

12 januari 2021

De elektronische maaltijdcheques en de papieren en elektronische ecocheques waarvan de geldigheidsduur is afgelopen in 2020 en die niet verlengd werden, moeten heruitgegeven worden.

Dit houdt in dat de uitgever van de vervallen cheque een nieuwe cheque moet uitgeven ten belope van hetzelfde bedrag als de in 2020 vervallen cheque. Deze heruitgave mag geen bijkomende kosten voor de werknemer of zijn werkgever met zich meebrengen.

Deze cheques hebben opnieuw een geldigheidsduur van:

  • 12 maanden voor de maaltijdcheques, te rekenen vanaf het ogenblik dat de nieuwe maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst;
  • 24 maanden voor de ecocheques, vanaf de datum van de terbeschikkingstelling aan de werknemer indien het om een papieren ecocheque gaat of vanaf het ogenblik dat de cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst indien het een elektronische ecocheque betreft.

Bron: Programmawet dd. 20 december 2020, BS 30 december 2020.

Tags