Besox

Corona: fiscale gevolgen van thuiswerk door grensarbeiders

28 mei 2020

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Zo zal een inwoner van Nederland die in België werkt belastingen betalen in België.

Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Omdat dit een invloed kan hebben op hun belastingen werden er bepaalde regelingen getroffen.

België heeft zowel met Nederland, Duitsland als Frankrijk een akkoord afgesloten dat de dagen thuiswerk neutraliseert. Het thuiswerk in België, Nederland, Duitsland of Frankrijk ten gevolge van de coronacrisis wordt beschouwd als arbeidsprestaties in de werkstaat, voor zover de werknemer voor de betrokken dag thuiswerk in de werkstaat zou gewerkt hebben indien er geen coronamaatregelen zouden getroffen zijn.

Deze afwijkende regeling kan niet toegepast worden voor thuiswerk dat de werknemer zou verricht hebben mochten er geen maatregelen t.g.v. corona genomen zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer vóór de coronacrisis al structureel van thuis uit werkte.

De regeling geldt van 11 maart tot en met 31 mei 2020, maar kan verlengd worden. Het akkoord tussen België en Frankrijk geldt van 14 maart tot en met 30 juni 2020.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel.

Tags