Besox

Correctie : Controles in de horeca op forfaitaire lonen!

7 april 2015

Opgelet! Er stond een fout in ons vorig artikel: de uitbater mag niet zelf participeren in de verdeling van het dienstpercentage.  Enkel werknemers mogen deelnemen, geen zelfstandigen!

De laatste tijd krijgen we door Toezicht op het Werk nu ook controles op de correcte toepassing van de verloning van horecamedewerkers tewerkgesteld als kelner of barman met toepassing van dienstpercentage en/of fooien.  Opgelet, indien hiervoor gekozen wordt, mag er ook niet minder uitbetaald worden dan hetgeen voorzien is in de CAO hieromtrent.  Hieronder nog eens de volledige uitleg:

De toepassing van dienstpercentages en fooien is beperkt tot de functies beschreven in de CAO van 14/5/97 (KB 20/5/98, BS 3/9/98) en is niet verplicht. De betrokken werknemers kunnen dus ook met een vast loon betaald worden.

De omschakeling van een dienstpercentage / fooi naar een vast loon moet in onderling akkoord gebeuren en meegedeeld worden aan de voorzitter van het paritair comité.

Het dienstpercentage bedraagt minimum 16% op de basisprijs (exclusief BTW), ofwel :

–        minimum 11,3993% op de bruto omzet (incl. BTW) indien de BTW 21% is,

–        minimum 12,3153% op de bruto omzet (incl. BTW) indien de BTW 12% is,

–        minimum 13,0124% op de bruto omzet (incl. BTW) indien de BTW 6% is.

 

Deze percentages zijn wijzigbaar in functie van het BTW percentage.  Maar het dienstpercentage mag dus nooit minder bedragen dan 16% op de NETTO prijs (prijs op de kaart exclusief BTW).

Indien er meerdere werknemers deelnemen aan de dienst wordt het dienstpercentage verdeeld volgens een door de sector opgelegde verdeelsleutel (volgens functie) welke vermenigvuldigd moet worden met het aantal gewerkte dagen. De verdeling gebeurt minstens 2 keer per maand.

U kan de wijze van verdeling van dienstpercentages / fooien volgens de CAO van 14/5/97 opvragen bij uw sociaal bureau.

De werkgever houdt een boek bij voor de verdeling waarin hij minstens tweemaal per week het volgende noteert: het totaal cijfer per dag van de aan dienstpercentage onderworpen verkopen.

Indien meer dan 5 personen deelnemen aan de verdeling kunnen zij ter controle van de verdeling 3 werknemersafgevaardigden, bij geheime stemming, aanwijzen samen met één of meerdere werkgeversafgevaardigden.

In de afgelopen 35 jaren hebben we hierop nooit controle gehad, maar blijkbaar zit deze werkwijze nu ook in het gezichtsveld van de controlediensten.

Tags