Besox

Brusselse ‘stage eerste werkervaring’ effectief van start op 1 januari 2017

30 december 2016

Eerder berichtten wij u al over de mogelijkheid om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stageovereenkomst af te sluiten met een jonge niet-werkende werkzoekende, die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris.

De stage moet de jongere toelaten om een eerste werkervaring op te doen. De duur van de stage bedraagt minstens 3 en maximaal 6 maanden. De stagiair krijgt maandelijks een stageuitkering die gebaseerd is op een dagbedrag van
€ 26,82. Als aanvulling op de uitkering stort de stagegever maandelijks een vergoeding van
€ 200 aan de stagiair. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast door de Minister van Tewerkstelling.

De datum van inwerkingtreding van de stage eerste werkervaring moest nog worden vastgelegd. In het Belgisch Staatsblad verscheen afgelopen dinsdag een ministerieel besluit dat de datum van inwerkingtreding vastlegt op 1 januari 2017.

 

Bron: Ministerieel besluit van 1 december 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring, B.S. 20 december 2016, 2e editie.