Besox

Bouwverlof en inhaalrustdagen 2016

30 november 2015

In de bouwsector worden de dagen van collectieve sluiting voor de hoofdvakantie traditioneel vastgelegd door akkoorden die gesloten worden per regio. Deze akkoorden betreffen in feite aanbevelingen van de werkgevers- en werknemersorganisaties die de ondernemingen kunnen overnemen. Zij verkrijgen slechts juridische waarde wanneer de werkgever deze dagen opneemt in het arbeidsreglement.

Voor de provincie Limburg wordt het bouwverlof voor 2016 vastgesteld als volgt:

 • van maandag 11 juli 2016 tot en met maandag 1 augustus 2016;
 • 5 resterende vakantiedagen, vrij te kiezen.

De inhaalrustdagen in de bouw worden jaarlijks vastgelegd door het Paritair Comité. Naar aanleiding van opmerkingen van werkgevers en werknemers heeft het Paritair Comité op 19 november 2015 beslist om een aantal wijzigingen door te voeren aan de oorspronkelijk vastgelegde inhaalrustdagen voor 2016.

Hierdoor werden de inhaalrustdagen voor 2016 uiteindelijk als volgt vastgelegd:

 • dinsdag 29 maart 2016;
 • woensdag 30 maart 2016;
 • vrijdag 6 mei 2016;
 • maandag 31 oktober 2016;
 • woensdag 2 november 2016;
 • donderdag 3 november 2016;
 • vrijdag 4 november 2016;
 • vrijdag 23 december 2016;
 • dinsdag 27 december 2016;
 • woensdag 28 december 2016;
 • donderdag 29 december 2016;
 • vrijdag 30 december 2016.

Wat de feestdagen betreft, heeft het Paritair Comité beslist om de feestdag van zondag 25 december 2016 te vervangen door maandag 26 december 2016. De feestdag van zondag 1 mei 2016 moet vervangen worden door een beslissing van de regionale partners of de werkgever. Voor de provincie Limburg is de vervangingsdag voor de feestdag van 1 mei 2016 door de werkgever te bepalen.