Besox

WK voetbal start: waarop moet u letten?

13 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 wordt de aftrap voor het WK voetbal in Rusland gegeven. Als de voetbalgekte echt losbarst, zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de werking van uw onderneming.

Mogen werknemers tijdens de werkuren het WK voetbal via internet volgen?

Ook tijdens het WK voetbal moeten werknemers hun arbeidsovereenkomst correct uitvoeren. Werknemers zullen dus geen voetbalmatchen kunnen kijken tijdens hun werkuren, tenzij de werkgever hiervoor toestemming geeft. De werkgever kan zijn werknemers ook verbieden om tijdens de werkuren internet voor privédoeleinden te gebruiken.

U kan hierover afspraken vastleggen in een internetpolicy.

Wanneer dit mogelijk is voor de werkorganisatie, zou u ook kunnen overwegen om tijdelijk of voor bepaalde dagen een ander uurrooster toe te staan. Dit kan uiteraard enkel in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. Een werkgever kan dus nooit verplicht worden om dit te doen. Mocht u dit toch toestaan, zorg dan zeker dat u hiervoor de nodige aanpassingen aan de arbeidsovereenkomst en/of een afwijkingsregister voorziet zodat u bij een eventuele controle van de sociale inspectie in orde bent.

Is het voor werknemers toegelaten om in voetbalkledij te komen werken?

Werknemers zullen de regels en afspraken die binnen de onderneming gelden over werkkledij of beschermende kledij ook tijdens het WK voetbal moeten respecteren. De werkgever kan bepaalde regels inzake werkkledij aan de werknemers opleggen met het oog op het waarborgen van de veiligheid, de hygiëne of het imago van de onderneming. Wanneer bijvoorbeeld de veiligheid in het gedrang zou komen, kan u dus zeker reageren. Heeft u hierover afspraken opgenomen in het arbeidsreglement, dan kunnen deze regels en eventuele sancties indien nodig ook toegepast worden.

Wat als de werkgever een evenement organiseert tijdens een voetbalmatch?

Sommige werkgevers organiseren een evenement in het kader van het WK voetbal en spreken bijvoorbeeld af om na de kantooruren samen naar de match van de Rode Duivels te kijken.

In dat geval kan de werkgever best een aantal maatregelen nemen om de mogelijke aansprakelijkheid te beperken mocht een werknemer na afloop van het evenement een ongeval of schade veroorzaken.

Wanneer een werknemer een ongeval krijgt op weg naar huis na zo’n activiteit georganiseerd door de werkgever, kan dit ongeval immers ook beschouwd worden als een arbeidsongeval.

Het is daarom aangewezen om duidelijk aan de werknemers mee te delen dat de deelname aan deze activiteit zich buiten de kantooruren situeert en dat deze deelname op vrijwillige basis gebeurt.

De werkgever kan ook best de regels die in het arbeidsreglement opgenomen werden in het kader van het preventiebeleid inzake alcohol nog even in herinnering brengen bij zijn werknemers. Bijkomend kan de werkgever aan zijn werknemers melden dat het indien nodig na afloop van het evenement aangewezen kan zijn om te kiezen voor alternatief vervoer.

Tags