Besox

Binnenkort recht op 10 dagen betaald verlof om dwingende redenen?

13 juni 2018

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer het recht heeft om van het werk afwezig te zijn om dwingende redenen. De regels voor de uitoefening van dat recht worden in de sectoren uitgewerkt.

Uit cijfers blijkt dat slechts een beperkt aantal sectoren voorziet in het behoud van loon. Bovendien nemen ouders vaak nog één of meer wettelijke vakantiedagen op om zich over hun ziek kind te ontfermen.

Er werd zopas een wetsvoorstel ingediend dat de volgende wijzigingen voorziet:

  • minimaal 10 dagen verlof om dwingende redenen voorzien in de wet;
  • behoud van het loon gedurende de afwezigheid wegens verlof om dwingende redenen.

De indieners van het wetsvoorstel willen hiermee de rechten versterken van alle werknemers om gezin en werk beter op elkaar af te stemmen.

We brengen u uiteraard op de hoogte indien deze maatregel definitief wordt.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het behoud van het loon van de werknemer die afwezig blijft om dwingende redenen, www.dekamer.be.