Besox

Binnenkort geen recht meer op outplacement 45+ indien niet beschikbaar op de arbeidsmarkt

26 november 2018

Werknemers die ontslagen worden door de werkgever op het ogenblik dat zij minstens 45 jaar zijn, minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben en een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken hebben, komen in aanmerking voor een outplacementbegeleiding ten laste van de werkgever op basis van de bijzondere regeling voor 45-plussers (cao nr. 82bis).

De werkgever is echter niet verplicht om een spontaan aanbod te doen aan werknemers die minder dan halftijds werken en werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Indien de werknemer er toch uitdrukkelijk om vraagt, moet de werkgever alsnog het aanbod doen.

Er is aangekondigd dat hier binnenkort verandering in komt. Wanneer een werknemer niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zal de werkgever geen outplacementaanbod meer moeten doen, zelfs niet indien de werknemer hier uitdrukkelijk om vraagt.

Wanneer een werknemer minder dan halftijds werkt en wel beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt, zal de werkgever nog steeds een aanbod moeten doen na uitdrukkelijk verzoek van de werknemer. Aan deze regeling verandert er niets.

Voorlopig is het nog wachten tot deze maatregel effectief van kracht wordt. Wij houden u op de hoogte!

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, www.dekamer.be.